Leta i den här bloggen

måndag 20 januari 2014

Huvudduken

Det sägs ibland att spöken, eller rättare sagt gengångare, har något syfte med att visa sig för sina anhöriga. De vill något, vill kanske ha något utfört eller peka på något fel som blivit begånget. Det är dock inte alla som vågar fråga gengångaren om syftet med besöket. 

I boken "Möten med de döda" av Solveig Almqvist berättas om en gumma som runt 1915 bodde på en bondgård med sin försupne son August. Eftersom August ofta var ute och rumlade satt modern mycket ensam hemma i gården. En midsommarnatt var sonen ute hela natten, och när han på midsommardagens morgon kom hem hade modern försvunnit. 

Sonen hämtade folk till hjälp och man började söka efter modern. I en sjö i gårdens omedelbara närhet hittades den gamlas huvudduk, men gumman själv hittades inte- inte då. Först en vecka senare flöt liket efter henne upp och hon kunde begravas. På hösten noterade Augusts bekanta att han hade slutat att sova hemma på gården. I stället övernattade han ständigt i sin brors stall och lämnade det tidigt på morgnarna. Ingen kom sig dock för med att fråga honom varför han inte sov hemma. 

En söndagskväll när August hade supit ihop med en kamrat erbjöd sig denne att följa honom hem, och när de hemma i gården satt vid bordet såg plötsligt kamraten den döda modern sitta bakom Augusts stol, iförd samma huvudduk som hon burit när hon drunknat. Kamraten blev förskräckt, men när han gick ville August följa med. Kamraten berättade vad han sett och August svarade att modern varje kväll kommit att sitta vid bordet, fast i vanliga fall mitt emot honom. det var därför han aldrig ville sova hemma längre- han var rädd för vålnaden och vågade inte fråga vad modern ville med besöket. 

Några år senare hängde sig August och man sa i byn att det kom sig av att modern aldrig ville lämna honom ifred.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar