Leta i den här bloggen

tisdag 25 juni 2013

von Echstedtska gården

von Echstedtska gården ligger i Västra Smedbyn i Kila socken i Säffle kommun. Gården uppfördes under åren 1762-1764 av statstjänstemannen Bengt von Echstedt (1723-1794). Idag är gården byggnadsminnesförklarad och hålls öppen som museum sommartid. Förutom kafé och galleri har man återkommande konserter, exempelvis på midsommar och den årliga Bellmandagen i juli.

På 1700-talet arbetade på von Echstedtska gården i Kila utanför Säffle en dräng och en piga som blev förälskade i varandra. Pigan var spökrädd, vilket drängen mycket väl visste. Därför bestämde han sig för att skrämma henne på skämt en mörk kväll. I pigans sysslor ingick att låsa uthuset, och hon förberedde sig för att göra så även denna kväll. 

Man kan föreställa sig hennes oro för att lämna det varma, upplysta boningshuset för att gå ut på en kall och mörk gård där ingen visste vad som dolde sig i skuggorna. Hon öppnade
dörren och steg ut, med den tunga uthusnyckeln i handen. Trots sin oro gick hon så in i det mörka uthuset för att se att allt var som det skulle innan hon låste. Man kan föreställa sig att blodet isades i hennes ådror när hon inne i uthuset kunde skymta en vit gestalt. Skräckslagen tog hon uthusnyckeln och slängde den, allt vad hon orkade, mot spöket. Då hörde hon ett jämrande stön och spöket föll omkull på golvet. 

Med stigande förfäran insåg pigan vad som hade hänt. Spöket var ingen annan än drängen som klätt ut sig för att skämta med henne. Hon hade kastat uthusnyckeln rakt i huvudet på honom, och han hade dött omedelbart. Pigan blev sig aldrig lik efter att hon dödat sin tillkommande. Hon förlorade förståndet och gömde sig, sägs det, i en källare under resten av sitt liv. Och när hon sedan dog en dag fick hon inte ro ens i graven. Dömd att evigt sona sitt brott irrar hon fortfarande omkring på gården nattetid, förfärad över den tragedi hon varit orsak till.

/Markus

2 kommentarer: