Leta i den här bloggen

onsdag 8 juli 2015

Säters fasta paviljong

Säters fasta paviljong var namnet på en tidigare rättspsykiatrisk klinik. Den numera nedlagda byggnaden är belägen i Skönvik utanför Säter.

Begreppet fast paviljong, kom att innebära att byggnaden hade stränga säkerhetsanordningar och skulle vara rymningssäkert. Säters fasta paviljong var en riksanstalt avsedd för särskilt vårdkrävande patienter från hela landet.
Arkitekten var Ture Stenberg, Medicinalstyrelsens arkitekt mellan 1910-1913.

Paviljongen öppnades 29 maj, 1912 och tog då emot 13 patienter, som ansågs mycket svårskötta, från kriminalavdelningen i Växjö. På paviljongen fanns vid öppnandet 27 vårdplatser, 16 vårdare och en uppsyningsman. I praktiken var det två grupper av patienter som placerades på fast paviljong, dels mycket svårskötta patienter som överfördes från andra hospital, dels straffriförklarade som bedömdes vara farliga. En av de mest kända patienterna på Fasta paviljongen var Salaligans ledare Sigvard Nilsson-Thurneman.


De fasta paviljongerna var byggnadstekniskt så konstruerade att det skulle vara mycket svårt att rymma från dem. Väggarna var tjocka, en särskild larmanordning gjorde det möjligt att tillkalla skötare från andra avdelningar.

En portvakt satt alltid oåtkomlig i ett särskilt rum och reglerade inifrån rummet, öppning och stängning av ytterporten. Den viktigaste säkerhetsåtgärden var dock att man hade betydligt flera anställda än på en vanlig avdelning.

Promenadgården omgavs från början av ett högt trästaket. Staketet ersattes med en mur i början av 1950-talet. Inne på rastgården fanns ett så kallat soltält där patienter kunde sitta under tak. På rastgården växte också äppelträd och ibland sådde någon patient frön om våren och några satte potatis.

Många som har gått in i själva byggnaden upplever det som ett väldigt hemsökt ställe. Folk som varit inne i byggnaden får en känsla av att det verkligen är något där inne. Man kan höra allt från röster till steg och se skuggor passera förbi...

/Markus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar