Leta i den här bloggen

måndag 2 juli 2012

Gideon - Stockholms äldsta spöke

Bilden är en akrylmålning gjord av Natalia Sjögren 2002 och är tagen ur CD/DVD-skivan ”Gamla stan under 750 år” utgiven av Stockholms stadsarkiv 2002. Bilden är beskuren. Originalet i privat ägo

År 829 sändes benediktinermunken Ansgar till nuvarande Sverige eftersom en kristen missionär efterfrågats av sveakungen Björn. Det sägs att en munk från dominikanerklostret Gorbie i Amiens, nuvarande Frankrike, hade fått i uppdrag att hjälpa Ansgar att kristna nordborna. Munken hette Gideon och var en en s.k. svartmunk som dominikanermunkarna kallades. Dock kom han aldrig till Norden då hans båt gick under.

Gideon drunknade i de starka strömmarna och hans lik spolades upp på kiddskär, platsen som idag heter Riddarholmen. Liket hamnade precis där byggnaden på Birger Jarls Torg nr 5 står idag (bilden nedan). Källaren i huset är från tiden då gråmunkklostret stod på samma plats (1200-talet) och det är där som Gideons ande sägs vandra genom källarvalven och ibland även i korridorerna högre upp i huset.

Idag finns kommerskollegium* i lokalerna och flera av de som arbetar där vill svära på att de hört Gideon gå genom korridorerna om kvällarna. Ibland försvinner saker och ting utan förklaring och då kommer tanken att det kanske ar Gideon som var framme. Många menar att det finns något oförklarligt i byggnaden vilket är äldre än gamla stan själv.

/Markus

*en central statlig myndighet i Sverige som handlägger utrikeshandeln och den allmänna handelspolitiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar