Leta i den här bloggen

onsdag 23 maj 2012

Kategorier spöken - Poltergeist

När man hör ordet "Poltergeist" så tänker nog de flesta på skräckfilmsklassikern Poltergeist från 1982. Ordet är tyskt och är en sammanslagning av "Poltern" som betyder "föra oväsen" och "geist" som betyder "spöke".
Poltergeistfenomen kan innebära bland annat oljud och förstörelse utan naturlig orsak. Saker kan kan kastas omkring, man kan höra knackningar och skrapningar, ibland även mänskliga röster. Det förekommer även fysiska angrepp på människor, såsom nypningara, bett och slag m.m.Här vi ett exempel på en plats med poltergeistfenomen från Unsolved Mysteries:

När man resonerar kring vad poltergeistfenomen beror på så finns det många olika teorier, tre återkommande förklaringar är följande, den naturvetenskapliga förklaringen som menar att det rör sig om exempelvis vakendrömtillstånd eller hjärnaktivitet som gör att man tror sig se och höra märkliga saker.

Den spiritistiska förklaringen handlar helt enkelt om att ett spöke är källan till fenomenet.

En vanlig förklaring är den parapsykologiska, som menar att fenomenet är skapat av en levande person som vid fenomenet lever under stor frustration och/eller ilska. Det man talar om här är telekinesi vilket innebär att en person med blotta viljan kan flytta på eller transformera objekt, ibland över mycket långa avstånd.

Det jag tycker är spännande med detta fenomen, trots olika teorier är att det inte finns någon slutgiltig vetenskaplig förklaring, kan det kanske röra sig om något övernaturligt?

/Markus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar