Leta i den här bloggen

onsdag 15 juni 2011

Takstainarn

I Lärbro kyrka på Gotland finns en gravsten över Nicolaus Takstens, död 1274. Enligt sägnen var han i princip enväldig i socknen, prästen fick till exempel inte börja gudstjänsten förrän han hade kommit.


Emellertid kom han för sent till sånt där ibland, vilket retade de andra bönderna, som vid ett tillfälle förmådde prästen att börja gudstjänsten trots att Takstainarn icke var tillstädes. Strax efter kom han dock ridande med sitt folk, och då han fick höra att gudstjänsten redan börjat blev han rasande och högg ner prästen.


Enligt en annan sägen blev Taksteinarns översitteri slutligen odrägligt varför man gaddade ihop sig och slog ihjäl honom i hans hus så att "blodet satt på alla väggar, vilket sedan aldrig kunde utgå...".

"Det spökar" tv-serie som gick på Kanal 5 på 90-talet. Se avsnittet om Takstainarn på youtube:

Del 1: http://www.youtube.com/watch?v=Ovtef-pfDuU
Del 2: http://www.youtube.com/watch?v=bboPzG14cbM&feature=related
Del 3: http://www.youtube.com/watch?v=SGpIT5NfOkc&feature=related
Affiliator.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar